Coop Nords största miljösatsning syns inte –	Mer hållbara butiker med nya köldmedier

Coop Nords största miljösatsning syns inte – Mer hållbara butiker med nya köldmedier

I en stor miljösatsning byter nu Coop Nord ut sina köldmedier mot nya hållbara alternativ. En osynlig förändring för kunderna men en av föreningens största hållbarhetsåtgärder genom tiderna.

Kyla är avgörande för butikernas funktion och samtidigt en av de delar som påverkar miljön mest i vår verksamhet, säger Lars Carlstedt, fastighetschef Coop Nord.

2015 fattade EU ett beslut att köldmedier med en hög växthusgaseffekt ska fasas ut till år 2030, en omfattande och kostsam omställning som påverkar hela livsmedelsbranschen. Coop Nord kommer nu byta ut sina köldmedier mot ett mer miljövänligt och klimatneutralt alternativ. För Coop Nord innebär bytet en investering på cirka 260 miljoner kronor under en 8-årsperiod.

Det här är en av de största hållbarhetsåtgärder vi genomfört. I och med bytet bidrar vi till ett mer hållbart klimat, använder mindre energi och får en högre kvalitet på våra varor, säger Lars Carlstedt.

Nya kyldiskar har nämligen flera fördelar. Minskad miljöpåverkan, mer energieffektiv drift och jämnare kyla, något som kommer att märkas speciellt under sommarhalvåret när kylar och frysar av äldre modell får jobba hårt. Men att byta kylar och frysar i över 70 butiker är ett omfattande projekt.

Vi har tillsatt en projektledare som ansvarar för konverteringen. Vi har redan ställt om ett antal butiker och trappar nu upp arbetet. Men vi ska byta smart. Många av våra diskar är så pass nya att vi bygger om dem istället för att ersätta dem med nya. Vi återanvänder när det går, det är också hållbart, säger Lars Carlstedt.

 

Se gärna: www.coopnord.se

 Ytterligare information:
Lars Carlstedt, fastighetschef Coop Nord, 070-261 46 29, lars.carlstedt@coopnord.se

 

Om F-gas
F-gas är en gas som innehåller ämnet flour. Inom kyltekniker används köldmedier som ofta är f-gaser. Då dessa gaser släpps ut i atmosfären, till exempel vid läckage, bidrar de till växthuseffekten. Från 2015 tillämpas EU:s F-gasförordning som en vägledande reglering för att minska utsläppen av fluorerande växthusgaser i Europa. Målet med förordningen är att skydda klimatet och miljön.

Det vanligaste köldmediet i branschen är R404a med ett GWP-värde (Global Warming Potential) på 4000. Detta kommer Coop Nord att ersätta med mer miljövänliga CO2-anläggningar med ett GWP-väre på 1, det vill säga nära klimatneutralt.

Fakta om Coop Nord
Coop Nord är en detaljhandelsdrivande konsumentförening som består av 77 Coop-butiker och stormarknader i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.  Coop Nord ägs av 288 000 medlemmar.