Coop Nord sammanfattar 2017 – 7 nya medlemsägda butiker

Coop Nord sammanfattar 2017 – 7 nya medlemsägda butiker

Coop Nords resultat för verksamhetsåret 2017 uppgår till 307 miljoner. Året har präglats av stora affärer – försäljning av flera handelsområden och förvärv av nya butiker. Under året har Coop Nord öppnat sju nya butiker, varav en online.

Coop Nords omsättning 2017 uppgår till 4 170 Mkr (4 085 Mkr). Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 307 Mkr (145 Mkr). I resultatet ingår två fastighetsförsäljningar i Umeå och Sundsvall.

Rätt att investera i Norrland
Under 2017 har Stora Coop i Sundsvall och Umeå samt Coop-butikerna City Östersund, Teg och Nordmaling byggts om och bytt profil till de nya butiksformaten Stora Coop och Coop.

Butiksbeståndet har ökat med sju butiker. Först ut var Coop Online i Umeå. Därefter förvärvade Coop Nord fem butiker: Röbäck, Ånäset, Granlo, Tullporten och Brunne. I december invigdes en ny butik på Mariehem. Under 2017 kunde Coop Nord även påbörja etableringen av Coop Tomtebo i Umeå.

Vi har öppnat sju nya butiker i år, säger Thomas Johansson, vd Coop Nord. Det ökar vår tillgänglighet och medlemsnytta. Vi vill finnas där våra medlemmar och kunder finns, i landsbygd och i städer. Vi tror på närbutiken som ett hållbart och bekvämt alternativ för en enkel vardag. Samtidigt är våra stormarknader med allt under ett tak och ett rikligt utbud av varor viktiga för våra medlemmar.

Coop Nord har sålt två handelsfastigheter, i Umeå och Sundsvall.

Vi har gjort ett strategiskt val. Istället för att äga och förvalta stora handelsplatser investerar vi i nya butiker på fler orter. Försäljningen av våra handelsplatser i Umeå, Sundsvall och tidigare Östersund har gett oss möjlighet att förvärva befintliga butiker men också etablera nya, säger Thomas Johansson.

Hållbara butiker
Coop Nord arbetar med hållbarhet inom tre områden – varor, butiker och leverantörer. Ekologisk mat har en försäljningsandel på 7,9%. Coop Nord har 125 norrländska leverantörer som lyfts fram i butik och marknadsföring.

Coop Nord genomför energikartläggningar och vidtar utifrån dem åtgärder för att reducera antal kWh i butik. I samband med butiksomställningar införs energibesparande teknik, som värmeåtervinning, LED-belysning och nya kyl- och frysmöbler med lock. Alla butiker källsorterar avfall, 63% av avfallet återvinns.

För Coop är hållbarhet en självklarhet, säger Thomas Johansson. Det märks i våra omställda butiker där energisnål belysning och kylar och frysar med dörrar drivs av norrländsk förnyelsebar el. Vi källsorterar avfall och byter ut köldmedier till mer miljövänliga alternativ. Vi säljer allt mer ekologiska produkter men ser också norrländska varor som ett viktigt och hållbart alternativ.

Medlem – mer än kund
Coop Nord har 288 348 medlemmar (285 253). Medlemmarna får särskilda förmåner i butik och har också möjlighet att direkt påverka Coop Nords verksamhet. 2017 genomförde Coop Nord sitt första digitala val av ägarombud. De representerar butik och medlemmarna på föreningsstämman.

Vi har en lång historia av konsumentinflytande som vi värnar om och vill utveckla, säger Thomas Johansson. Det ska vara enkelt för våra medlemmar att tycka om oss, i butik, via Facebook eller medlemspanelen på coop.se. Våra medlemmars synpunkter är viktiga. Tillsammans blir vi bättre!

Varannan butikschef är en man
Coop Nord är en av Norrlands största arbetsgivare. I butiksarbete ingår matinspiration, varukännedom, goda affärer, IT och kreativt arbete. Våra medarbetare har ett livsviktigt jobb – att sätta god mat på kundernas bord, till vardag och fest.

Under 2017 har Coop Nord nått ett jämställdhetsmål. Av våra butiks- och stormarknadschefer är hälften män och hälften kvinnor.

Under 2017 har vi tagit stora kliv framåt när det gäller våra jämställdhetsmål. Jag är glad över att ha en jämn fördelning av medarbetare i ledande roller. En bra mix gör att vi säkrar den bästa kompetensen på våra arbetsplatser, avslutar Thomas Johansson.

Fakta om Coop Nord
Coop Nord är en konsumentägd förening som består av 77 butiker och stormarknader i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.  Coop Nord ägs av 288 348 medlemmar. Butikskoncepten är: Stora Coop, Coop Forum, Coop Extra, Coop, Coop Konsum, Coop Nära, Konsum Närköp, Edmarks Bageri och Sense Kosmetik.