Coop Nord minskar matsvinnet med app

Coop Nord minskar matsvinnet med app

Coop Nord tar ännu ett steg för minskat matsvinn genom ett samarbetsavtal med Foodtech-företaget Deligate. Med en app som stöd kan butikerna enklare hantera datum på varorna och minska mängden som kastas.

Appen underlättar för oss i butik att ta tillvara på all den goda maten. Det handlar om butiksekonomi men också om vår miljö, säger Faouzi Makso, stormarknadschef Stora Coop Umeå.

Datumkontroll är en viktig del i butikernas kvalitetsarbete. När en vara närmar sig bäst före har den fortfarande mycket att ge. Med Deligates app får butikerna en signal i god tid om att det är dags att agera och varan kan förädlas eller prissänkas – vilket minskar mängden utgångna varor som kasseras.

Under 2018 har appen testats i fyra Coopbutiker i Umeå – Stora Coop, Teg, Holmsund och Mariehem. Nu införs den på 70 av Coop Nords butiker.

Vi är fantastiskt stolta över möjligheten att få samarbete med Coop Nord, som har ett modernt och framåtsträvande förhållningssätt till sitt arbete. Varje dag startar vi igång nya butiker och ser hur mer och mer mat räddas från att hamna i soptunnan, vilket var visionen när vi startade, säger Adam Vikström, vd Deligate.

 

Se gärna: www.coopnord.se

Information om Deligate: www.deligate.se/

 

Fakta om Coop Nord
Coop Nord är en detaljhandelsdrivande konsumentförening som består av 78 Coop-butiker och stormarknader i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.  Coop Nord ägs av 288 000 medlemmar.