Coop Logistik AB tecknar samarbetsavtal med Logent AB

I början av 2011 står Coops nya frysterminal i Enköping klar. Coop Logistik AB har tecknat ett flerårigt samarbetsavtal med Logent AB avseende drift och utveckling av verksamheten.

Enligt tidigare överenskommelse mellan KFO och Handels kommer frysen att läggas ut på entreprenad och nu är det klart att den kommer att driftas av Logent. Samarbetet baseras på ett entreprenadavtal där Logent ansvarar för försörjning av personal och viss utrustning till det nybyggda fryslagret i Enköping. Grunden för samarbetet är att Logent ska driva aktiv utveckling av verksamheten med kontinuerlig effektivisering och kvalitetsförbättring.

– Vi har tittat på olika alternativ för att driva frysterminalen och kommit fram till att detta är den bästa lösningen. Logent är specialiserade på såväl drift som utveckling av logistik. Med Logent som entreprenör kan vi effektivisera driften av verksamheten för att få ut de nödvändiga kostnadsreduktioner vi är i behov av inom ramen för Coops logistikprogram, säger Fredrik Persson, vd för Coop Logistik AB.

Terminalen kommer att sysselsätta cirka 60 tillsvidareanställda personer. KFOs, Coops och Handels avsikt är att verksamheter så som t.ex. Coops frys i Enköping ska omfattas av sedvanliga lageravtal. Logent är medlemmar i Svensk Handel vilket innebär att kollektivavtalet mellan Svensk Handel och Handelsanställdas Förbund avseende Partihandel kommer att tillämpas vid frysen i Enköping. Inhyrd personal, kan efter förhandling, vara ett komplement till ordinarie bemanning.

Coops befintliga frysverksamhet i Johanneshov och Växjö kommer att avvecklas i början av nästa år enligt överenskommelse från en förhandling med Handels centralt som genomfördes 2009. Coop har erbjudit ett flertal medarbetare nya jobb på annan terminal. Övertaliga medarbetare erbjuds omställningsprogram.

– Om det finns medarbetare som vill jobba i frysterminalen i Enköping kommer vi att verka för att det blir möjligt. Vi har också ett bra omställningsprogram inom Coop vilket har som huvudfokus att få så många som möjligt i ny sysselsättning så snart som möjligt, säger Marie Wiksborg, HR-direktör för KF.

Coop etablerar en ny konkurrenskraftig logistiklösning som både ökar effektiviteten och minskar miljöbelastningen genom att Cooptåget fungerar som en pulsåder för distributionen. Varuflöden har styrts om och koncentrerats till tre terminaler med torra varor i Bro, färska varor i Västerås och frysta varor i den nybyggda anläggningen i Enköping.

För ytterligare information: Coops presstelefon, tel. 08-743 23 33

 • Två av tre svenskar kommer att förändra sina matvanor i år

  Två av tre svenskar kommer att förändra sina matvanor i år

  Nytt år, nya möjligheter. Många svenskar ser ett nytt år som ett bra tillfälle att skapa nya vanor och att ändra sina matvanor. En undersökning bland 1 300 svenskar som genomförts på uppdrag av Coops Matometer visar tydligt att fler personer i storstadsområden och fler kvinnor än män vill ändra något med sina matvanor. Det vanligaste är att man vill äta mindre sötsaker, och hela fyra av fem tillfrågade tror också att de kommer att lyckas med sin förändring i det nya året.
  Läs mer
 • EnterCard och Coop Sverige i nytt samarbete

  EnterCard och Coop Sverige i nytt samarbete

  EnterCard Group AB och Coop Sverige AB har ingått avtal som innebär att EnterCard kommer att erbjuda kreditkort till Coops medlemmar. Det nya samarbetet innebär att Coops kreditkort från och med mars kommer att uppgraderas med flera nya funktioner och tjänster.
  Läs mer