Coop Konsum Töcksfors kommer att avvecklas

Coop Värmland kommer att avveckla en av föreningens mindre butiker, Coop Konsum Töcksfors, som är beläget i ortens centrum. Anledningen är en allt tuffare konkurrens från Töckfors köpcentra med minskad försäljning och ökande förluster som följd.

Coop Värmland öppnade butiken i centrala Töcksfors så sent som 2012. Tanken var då att ge service bl.a. till de medlemmar som skulle bosätta sig i de nya bostäder som var under planering. Av olika anledningar blev kom nybyggnationerna inte till stånd, och sedan dess har Töcksfors Köpcentra, utanför centrumkärnan växt alltmer.

– Det finns tyvärr inga förutsättningar att driva en butik i ett centrum strax utanför ett stort köpcentra i ett så pass litet samhälle som Töcksfors, säger Coop Värmlands kommunikationschef  Klas Olsson. Istället kommer vi att fokusera oss på vårt dotterföretag MaxiMat som driver en framgångsrik handel i Töckfors köpcentra.

Butiken sysselsätter fyra personer och sista dag för öppethållande är den 2 november.

För ytterligare information; kontakta Coop Värmlands VD kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02