Coop – Kf Göta köper Ica Nära, Ankaret och storsatsar i Ankarsrum.

Konsumentföreningen Göta köper Ica Nära Ankaret i Ankarsrum av Lars Nilsson. Butiken kommer att hålla öppet som vanligt med försäljning t.o.m. 31 augusti 2014 då den stängs för ombyggnad. Efter att lokalerna och butiken har renoverats kommer Coop att flytta dit sin verksamhet som idag drivs på Tjustvägen 9. Ombyggnaden beräknas pågå under ca 6 månader.

Carina och Peter Wallman, som idag är franchisetagare på Coop Nära Tjustvägen, kommer även att driva den nya butiken när den står klar.

”Den här affären ger oss möjlighet att investera i en riktigt bra matbutik för invånarna i Ankarsrum. Det bor idag ca 1300 personer på orten och det är enligt vår bedömning för litet för att på sikt kunna bära två dagligvarubutiker”, säger Kf Götas vd Tord Rosenlund.

Lars Nilsson som drivit Ica-butiken i 30 år är nöjd med att Coop nu går in och säkrar framtiden för butiken: ”Jag är övertygad om att den här lösningen blir mycket bra för butiken och för samhället”, säger Lars Nilsson.

MBL-förhandlingar har inletts för att hantera konsekvenserna för personalen i de båda butikerna.

För ytterligare information kontakta
VD Tord Rosenlund, tel 0470-315 21, tord.rosenlund@kfgota.se
Marknadschef Mats Nergård, tel 0470-315 45, mats.nergard@kfgota.se
ICA-handlare Lars Nilsson 0490-52000