Coop intensifierar leverantörskontroller i Asien

Kontroller som Coop gjort av över 500 fabriker i Asien visar att det trots förbättringar finns leverantörer som fortfarande inte svarar upp till Coops krav på goda arbetsvillkor och socialt ansvar. Därför intensifierar Coop leverantörskontrollerna med hjälp av tredjepartsorganisationen Business Social Compliance Initiative, BSCI.

– Detta är en prioriterad fråga för Coop och därför lägger vi stor kraft på att följa upp våra leverantörer i Asien. Vi är en stor aktör som ska ta ett tydligt ansvar för våra inköp, säger Per Rosengren, miljö- och kvalitetschef för KF-koncernen.

Inköpen i Asien görs av inköpsbolaget Intercoop, som ägs av konsumentkooperationerna i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Spanien och Italien.

– Av de 513 leverantörsfabriker som Intercoop kontrollerade under 2009, så hade 43 allvarliga brister, så som misstankar om barnarbete, tvångsarbete och eller låsta brandutgångar. Coop i Sverige hade köpt från 13 av dessa fabriker. I dagsläget finns det inga varor i våra butiker från fabriker med allvarliga brister, säger Per Rosengren, miljö- och kvalitetschef för KF-koncernen.

De fabriker som har brister måste åtgärda dessa innan Intercoop gör återbesök tre till sex månader senare. Redan lagda order stryks och fabrikerna får inga nya order från Coop förrän bristerna är åtgärdade. Om inga förbättringar görs, så bryter Intercoop samarbetet med leverantören.

– Det är genom handel och dialog som vi bäst kan bidra med utveckling. Våra kontroller syftar till kontinuerliga förbättringar av arbetsmiljö och villkor hos våra leverantörer. Nu växlar Intercoop gradvis över till tredjepartskontroller via BSCI. På så sätt kan vi sätta hårdare kraft bakom våra krav på leverantörerna, säger Per Rosengren.

För ytterligare information: Per Rosengren, miljö- och kvalitetschef för KF-koncernen, 08-743 15 45 Coops pressjour, tel. 08-743 23 33

 • Två av tre svenskar kommer att förändra sina matvanor i år

  Två av tre svenskar kommer att förändra sina matvanor i år

  Nytt år, nya möjligheter. Många svenskar ser ett nytt år som ett bra tillfälle att skapa nya vanor och att ändra sina matvanor. En undersökning bland 1 300 svenskar som genomförts på uppdrag av Coops Matometer visar tydligt att fler personer i storstadsområden och fler kvinnor än män vill ändra något med sina matvanor. Det vanligaste är att man vill äta mindre sötsaker, och hela fyra av fem tillfrågade tror också att de kommer att lyckas med sin förändring i det nya året.
  Läs mer
 • EnterCard och Coop Sverige i nytt samarbete

  EnterCard och Coop Sverige i nytt samarbete

  EnterCard Group AB och Coop Sverige AB har ingått avtal som innebär att EnterCard kommer att erbjuda kreditkort till Coops medlemmar. Det nya samarbetet innebär att Coops kreditkort från och med mars kommer att uppgraderas med flera nya funktioner och tjänster.
  Läs mer