Coop intensifierar leverantörskontroller i Asien

Kontroller som Coop gjort av över 500 fabriker i Asien visar att det trots förbättringar finns leverantörer som fortfarande inte svarar upp till Coops krav på goda arbetsvillkor och socialt ansvar. Därför intensifierar Coop leverantörskontrollerna med hjälp av tredjepartsorganisationen Business Social Compliance Initiative, BSCI.

– Detta är en prioriterad fråga för Coop och därför lägger vi stor kraft på att följa upp våra leverantörer i Asien. Vi är en stor aktör som ska ta ett tydligt ansvar för våra inköp, säger Per Rosengren, miljö- och kvalitetschef för KF-koncernen.

Inköpen i Asien görs av inköpsbolaget Intercoop, som ägs av konsumentkooperationerna i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Spanien och Italien.

– Av de 513 leverantörsfabriker som Intercoop kontrollerade under 2009, så hade 43 allvarliga brister, så som misstankar om barnarbete, tvångsarbete och eller låsta brandutgångar. Coop i Sverige hade köpt från 13 av dessa fabriker. I dagsläget finns det inga varor i våra butiker från fabriker med allvarliga brister, säger Per Rosengren, miljö- och kvalitetschef för KF-koncernen.

De fabriker som har brister måste åtgärda dessa innan Intercoop gör återbesök tre till sex månader senare. Redan lagda order stryks och fabrikerna får inga nya order från Coop förrän bristerna är åtgärdade. Om inga förbättringar görs, så bryter Intercoop samarbetet med leverantören.

– Det är genom handel och dialog som vi bäst kan bidra med utveckling. Våra kontroller syftar till kontinuerliga förbättringar av arbetsmiljö och villkor hos våra leverantörer. Nu växlar Intercoop gradvis över till tredjepartskontroller via BSCI. På så sätt kan vi sätta hårdare kraft bakom våra krav på leverantörerna, säger Per Rosengren.

För ytterligare information: Per Rosengren, miljö- och kvalitetschef för KF-koncernen, 08-743 15 45 Coops pressjour, tel. 08-743 23 33

 • Träffa Coop i Almedalen

  Träffa Coop i Almedalen

  I nästa vecka startar Almedalen 2024. Coop kommer vara i Visby för att delta i debatter, möten och samtal. Några av de ämnen som vi kommer att diskutera är stärkt krisberedskap, vägen mot en mer hållbar livsmedelskedja samt hur vi kan säkra en robust livsmedelsförsörjning med levande butiker i hela landet.  
  Read more
 • Ny testvinst för Coop bearnaise

  Ny testvinst för Coop bearnaise

  År efter år fortsätter Coops bearnaisesås att imponera på landets smakpaneler. Nu även i Testfaktas oberoende laboratorietest.
  Read more