Coop inför hållbarhetsdeklarationer på alla livsmedel

Coop inför hållbarhetsdeklarationer på alla livsmedel

För 75 år sedan bröt vi ny mark när vi började med innehållsdeklarationer på våra varor. Nu är Coop först ut i branschen igen med en ny omfattande deklaration av livsmedel: Hållbarhetsdeklarationen.

Många av våra medlemmar och kunder letar idag efter vägledning för att kunna fatta hållbara val i butik, därför kommer vi börja visa hur varje enskild vara påverkat jordens resurser, klimat och samhälle. Vi vågar sticka ut hakan och säga att hållbarhetsdeklarationen i framtiden kommer kännas lika självklar som innehållsdeklarationen, säger Magnus Johansson, VD på Coop Sverige.

Livsmedel som säljs idag måste enligt lag ha en medföljande innehållsdeklaration där alla ingredienser listas. Men det har inte alltid varit så. År 1946 började Coop med att deklarera innehållet i våra varor, ett initiativ som sedan spred sig till resten av branschen. Idag är det såväl en självklarhet som en lag att man som konsument kan se vad en matvara innehåller. Nu tar Coop nästa viktiga steg för att konsumenten ska kunna få vägledning i sina val med hållbarhetsdeklarationen – en deklaration som visar produktens påverkan på jordens resurser, klimat och samhälle.

Vi vill förflytta livsmedelsbranschen så att vi blir ännu mer hållbara och vi hoppas självklart att hela branschen följer efter oss i detta initiativ, säger Magnus Johansson, VD på Coop Sverige.

Just nu pågår en intensiv process där Coop tar fram deklarationer på allt vårt livsmedel utifrån tio parametrar som ringar in hållbar utveckling. Totalt innebär det att ca 17 000 matvaror ska märkas utifrån tio olika parametrar ner på ingrediensnivå. De tio parametrarna har tagits fram av WWF:s initiativ hållbar livsmedelskedja som startades år 2005 för att adressera de stora hållbarhetsutmaningarna i livsmedelsbranschen. Datan som beräkningarna baseras på kommer från oberoende källor såsom RISE, World Bank, WWF och BSCI.

Vi vill förenkla både för kunden och för oss själva i våra inköp att göra mer hållbara val. Samtidigt vill vi visa att hållbarhet är komplext, och att många olika faktorer påverkar vad som är hållbart. En vara kan ha ett litet klimatavtryck men samtidigt en stor negativ påverkan på den lokala befolkningens liv och arbetsmiljö i produktionen. För oss på Coop är det viktigt att visa flera aspekter av en varas påverkan, säger Charlotta Szczepanowski, chef hållbarhet och kvalitet på Coop Sverige.

Hållbarhetsdeklarationerna kommer att visas genom en digital scanning av en varas streckkod. Tester inleds under sommaren och hösten 2020 och vi beräknar att hållbarhetsdeklarationerna är tillgängliga för kunder fullt ut från första kvartalet 2021.

Hållbarhetsdeklarationerna kommer att presenters på ett digitalt lanseringsseminarium tisdagen den 23 juni kl 9:15. Välkommen att delta via länken nedan!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDIwZjk0ZTktYzYzNi00MjBlLTljOGMtYThhNGQ0YzFmNjg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d4ac958-a911-4fe3-97a5-2aee3e72bc56%22%2c%22Oid%22%3a%228a354135-fbb6-4bd6-a1ac-45a1ed05f56f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

För mer information kontakta Coops presstjänst: 010-743 13 13