Coop i Degerfors läggs ned

Coop i Degerfors läggs ned

Efter att Coop Värmland tagit del av ytterligare alternativa planer från Degerfors kommunstyrelse angående torgets framtid har man kommit fram till att det inte längre finns förutsättningar för Coop att driva handel i Degerfors centrum. Detta innebär att Coop Extra Degerfors kommer att läggas ned den sista januari 2020.

 

Vi var beredda att satsa miljontals kronor i Coop Degerfors under förutsättning att kommunen fullföljde den beslutade detaljplanen angående Degerfors torg. Om torget inte är synligt, framkomligt och kan erbjuda entrénära parkeringsplatser finns det inte längre några förutsättningar för oss att driva dagligvaruhandel vid Degerfors torg, säger Coop Värmlands VD Tomas Sjölander.

Fyra år av ovisshet
Redan under hösten 2015 aviserade Coop Värmland att man hade för avsikt att lägga ned Coop Degerfors om utvecklingen inte kunde vändas. På kommunens initiativ inleddes då de första dialogerna hur man skulle underlätta för handeln i Degerfors centrum. Tiden gick och sommaren 2018 klubbades detaljplanen om nya tillfartsvägar och parkeringsplatser vid torget och parallellt med detta förklarade sig både Coop Värmland och fastighetsägaren Captiva beredda att investera tiotals miljoner på butiken, fastigheten och delar av kostnaderna för omställningen av torget. I början av 2019 lämnade den nya politiska majoriteten besked att inte fullfölja planerna och frågan återremitterades i februari till kommunfullmäktige som återigen beslutade att detaljplanen skulle fullföljas. Men trots detta väljer kommunstyrelsen alltså andra alternativ som Coop Värmland inte kan gå med på.

Vi kan inte driva förlustverksamhet hur länge som helst på en plats där det inte finns förutsättningar samtidigt som vi ska investera miljontals kronor – det har vi varit väldigt tydliga med under en lång tid. Vi kommer därför inte att för tredje gången invänta fullmäktiges beslut i slutet av månaden som kommunstyrelsen ändå tydligt aviserat om att inte fullfölja. Nu väljer vi i stället att utveckla Pekås i Degerfors samtidigt som vi vill satsa på Coop Storängen i Karlskoga, avslutar Tomas Sjölander.

 

Övriga fakta; Coop Extra Degerfors sysselsätter nio personer och hur många som till sist berörs av nedläggningen avgörs av fackliga förhandlingar som redan har inletts

För ytterligare information, kontakta Coop Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79, Emma Elvreus butikschef Coop Extra Degerfors, tfn; 010-410 94 20 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02