Coop förvärvar Grådö Mejeri från Arla

Nu står det klart att det blir Coop som tar över Grådö Mejeri i Dalarna som Arla ålagts att sälja i samband med fusionen med Milko. Coop säkrar därmed långsiktig produktion och försäljning av lokalproducerad mjölk från Dalarna med omnejd. Dessutom ger affären Coop förutsättningar för fortsatt utveckling och produktion av mejeriprodukter under sina egna varumärken, exempelvis Änglamark.

Vi vill öka vår andel egna varumärken och mejeriprodukter är en viktig kategori för både oss och våra kunder, inte minst barnfamiljerna. Vi ser en stor potential i att äga och driva ett eget mejeri. Det känns mycket positivt att både kunna säkra mejeriproduktionen i Dalarna och samtidigt utveckla vårt kunderbjudande, säger Magnus Johansson, vd för Coop Inköp och Kategori AB.

Vägen till ett bättre kunderbjudande går genom att korta avståndet mellan producent och konsument. Genom att Coop själva säljer mjölk från sitt eget mejeri försvinner flera produktionsled vilket gör att både producenter och konsumenter kommer att tjäna på lösningen.

Vi kommer att ge regionens mjölkbönder ett långsiktigt och ekonomiskt attraktivt erbjudande om de blir leverantörer till Grådö. Samtidigt som vi ska erbjuda konsumenterna bra lokalproducerade produkter till konkurrenskraftiga priser, fortsätter Magnus Johansson.

Enligt avtalet tar Coop över Grådö den 1 oktober och ambitionen är att komma igång med tillverkningen så snart som möjligt. Coop lägger nu full kraft på att rekrytera mjölkleverantörer och planera för den operativa verksamheten. Man räknar med att återanställa ett antal av de tidigare medarbetarna på Grådö som blev uppsagda i samband med Milkos och Arlas fusion.

Att Coop nu kommer att äga och driva ett eget mejeri är en utveckling med starka historiska kopplingar. Under KF:s historia har företaget vid ett flertal tillfällen startat egen produktion som alternativ till de etablerade producenterna för att kunna erbjuda konsumenterna bra varor till attraktiva priser.

Vi har långsiktiga planer för Grådö. I ett första steg vill vi komma igång med mjölkproduktionen så snart som möjligt, på sikt ser vi goda möjligheter att producera ett antal olika mejeriprodukter på Grådö, både konventionella och ekologiska, exempelvis Änglamark. Det lokala ursprunget från Dalarna med omnejd ser vi som en fördel, avslutar Magnus Johansson.

För ytterligare information:

Magnus Johansson, vd Coop Inköp och Kategori AB, tel. 070-927 87 47

Coops pressjour, tel. 08-743 23 33