Coop ersätter de tunna plastpåsarna med papperspåsar

Coop ersätter de tunna plastpåsarna med papperspåsar

Coop har beslutat att fasa ut frukt- och gröntpåsarna av plast. Istället kommer kunderna att erbjudas påsar i papper och först ut blir en variant som kan återanvändas som matavfallspåse. Coop blir därmed först i branschen med utfasning av de tunna plastpåsarna och åtgärden minskar företagets plastförbrukning med cirka 300 ton/år.

Coops målsättning är att fasa ut de tunna frukt och gröntpåsarna under våren 2020. De tunnare plastpåsarna går lättare sönder och används oftast bara en gång. De nya pappåsarna kan användas som matavfallspåse eller återvinnas som papper. Åtgärden gör att Coop minskar plastförbrukningen med cirka 300 ton per år.

Den bästa påsen är den som används många gånger. Jag är glad och stolt över att vi nu kan erbjuda våra kunder en mer robust påse med dubbel hållbarhetsnytta eftersom den nya påsen dessutom går att återanvända som matavfallspåse, säger Charlotta Szczepanowski, chef för hållbarhet och kvalitet på Coop.

Med den nya papperspåsen blir det enklare för kunderna att sortera sitt matavfall vilket ger positiva miljöeffekter. De nya pappåsarna är dessutom starkare och bättre lämpade för tyngre frukter och grönsaker så som potatis och lök.

Under decembermånad kommer de första papperspåsarna att finnas i de första butikerna och rullas sen ut successivt under våren. De nya papperspåsarna kommer vara kostnadsfria för kunderna, precis som frukt- och gröntpåsarna är idag.

Redan idag erbjuder ett fåtal Coop-butiker papperspåsar för frukt och grönt. Papperspåsarna är populära och har efterfrågats av kunder på flera håll i landet. Efter goda resultat i utvärderingar tar Coop steget och rullar ut initiativet i full skala och blir därmed först i branschen med det.

För mer information, kontakta:
Coops presstjänst: 010-743 13 13