Coop erbjuder svenskt kvalitetskött från Ölanda Säteri

Coop erbjuder svenskt kvalitetskött från Ölanda Säteri

Svenska konsumenter väljer gärna svenskt kött. Nu kommer Coop tillsammans med Ölanda Säteri, Gudruns och Skövde slakteri att erbjuda ett nytt premiumkött som säljs i utvalda butiker.

Vi på Coop prioriterar svenskt kött och det är glädjande att vi nu kan utöka sortimentet med ett kött av riktigt hög kvalitet. Det är något som våra kunder efterfrågat, säger Majsan Pense, kategorichef kött på Coop.

Ölanda Säteri bedriver nötköttsproduktion på tre västgötska gårdar: Ölanda Säteri, Dagsnäs Säteri och Stora Bjurum. På gårdarna som har cirka 2500 hektar åker- och betesmark finns mellan 3400 till 4100 djur, varav cirka 1500 slaktas årligen.

Ölanda Säteri har som affärsidé att producera kött av en mycket hög och jämn kvalitet. För att klara detta är utfodring och val av djurmaterial noga framtaget för att ge högsta möjliga kvalitet på köttet. Djuren utfodras med en stor andel grovfoder som är ekologiskt odlat. Under sommarhalvåret går 3 000 djur ute och betar vilket håller landskapet öppet.

Jag är glad över samarbetet med Coop som innebär att köttet från gårdarna nu blir tillgängligt i ett 15-tal butiker i regionen, säger Johan Tell, som driver Ölanda Säteri.

Köttet från Ölanda Säteri kommer ut i Coops butiker under vecka 49. Priset kommer att ligga mellan Coops ordinarie köttsortiment och ekologiskt kött. Köttet märks med Ölanda Säteris logotyp och med att det är utvalt av Coop.

Kött från Ölanda Säteri kommer att finnas tillgängligt i följande butiker:
Coop Konsum Avenyn, Göteborg
Coop Risängen i Norrköping
Coop Västerås City
Coop Ladugårdsängen Örebro
Coop Hallsberg
Coop Xtra Skövde
Coop Xtra Lidköping
Coop Xtra Falköping
Coop Forum Skövde
Coop Forum Skara
Coop Forum Marieberg Örebro
Stora Coop Lindköping
Stora Coop Stenby i Västerås
Stora Coop Pilgatan Västerås

För mer information kontakta:
Coops presstjänst: 010-743 1313