Coop bygger ut butiken i Bor

Coop-Kf Göta kommer att investera i Coop Nära i Bor genom en större upprustning av butiken. Kyl- och frysanläggningar kommer att bytas ut till moderna och mer energisnåla samtidigt som butiksytan blir större. Även yttre miljön kring fastigheten kommer att få ett lyft.

– Många kanske har kanske känt oro för Coop Nära Bors framtid när vi etablerade i Värnamo men framgången i Värnamo har även gällt Coop Nära i Bor. Butiken har en god utveckling som kommer att bli ännu starkare med en större och modernare butik säger Kf Götas områdeschef Lena Filhage.

Arbetet startar inom kort och nyöppning kommer att ske under hösten.

För ytterligare information kontakta
Områdeschef Lena Filhage, tel 076-341 04 38, lena.filhage@kfgota.se
Marknadschef Mats Nergård, tel 0470-315 45, mats.nergard@kfgota.se