Coop återkallar tysk fläskkarré och fläskkotlett

Coop återkallar mindre partier tysk fläskkarré och fläskkotlett på grund av risk för salmonellaförekomst.

Stickprovskontroll har visat på risk för salmonellaförekomst i råvaran till fläskkarré, men på grund av risk för kontaminering återkallas även fläskkotletten eftersom denna packats i direkt anslutning till karrén. Produkterna har vita etiketter med texten ”Fläskkarré skivad, ursprung Tyskland” respektive ”Fläskkotlett skivad, ursprung Tyskland”, samt telefonnummer till Coops kundkontakt. Produkterna är förpackade i vita tråg.

Återkallelsen berör endast förpackningar om 1 500 gram med följande sista förbrukningsdagar: 2010-12-15, 2010-12-16, 2010-12-18, 2010-12-19 och 2010-12-20.

De återkallade volymerna uppgår till 391 kilo för fläskkarrén och 628 kilo för fläskkotletten. Produkterna har levererats ut till 39 Coopbutiker.

Fläskkarré och fläskkotlett är produkter som vid normal tillagning hettas upp till över 70 grader. Salmonellabakterier dör vid upphettning till minst 70 grader.

Coop beklagar det inträffade. Kunder som har ovan nämnda produkter kvar hemma kan lämna tillbaka dem i butiken och få pengarna tillbaka.

För ytterligare information: Coops kundkontakt 020-71 10 10 (kundfrågor) Coops pressjour, tel. 08-743 23 33 (endast för journalister)