Coop återkallar irländsk nötfärs

Coop återkallar irländsk nötfärs på grund av risk för salmonellaförekomst.

Risken berör endast ett parti nötfärs, 10 % fetthalt, i förpackningar om 1 000 respektive 2 000 gram med ursprungsland Irland och uppdelat på sista förbrukningsdagar 2010-10-28 till och med 2010-11-03. Förpackningarna har vita etiketter med ovanstående information, samt telefonnummer till Coops kundkontakt.

Stickprovskontroll av råvaran har visat på förekomst av salmonella i det aktuella partiet. Salmonella har inte påvisats i färdig produkt.

Coop beklagar det inträffade. Eftersom sista förbrukningsdag har passerat är sannolikt det mesta av köttet redan tillagat och uppätet. Salmonellabakterier dör vid upphettning till minst 70 grader. Kunder som har produkten kvar hemma kan lämna tillbaka den i närmaste Coop-butik.

Vid ytterligare frågor kan kunder ringa till Coops kundkontakt på 020-71 10 10.

För ytterligare information: Coops pressjour, tel. 08-743 23 33