Coop återkallar Coop Nötfärs, Coop Blandfärs, Coop Hamburgare på grund av risk för salmonellaförekomst

Risken berör Coop Nötfärs 2000 gr, Coop Blandfärs, 500 gr, 1000 gr och 2000 gr och Coop Hamburgare, 425 gr, 1130 gr samt Coop Hamburgare Bacon, samtliga med produktionsdag 19-23 maj.

För Coop nötfärs är sista förbrukningsdag 28-31 maj, Coop blandfärs 28 maj-1 juni, Coop Hamburgare 29-30 maj och Coop Hamburgare Bacon 30 maj. Stickprovskontroll av råvaran har visat på förekomst av salmonella i det aktuella partiet.

Coop beklagar det inträffade. Kunder som har produkten kvar hemma kan lämna tillbaka den i närmaste Coop-butik.

Salmonellabakterier dör vid upphettning till minst 70 grader.

För ytterligare information kontakta Coops pressjour, tel. 08-743 23 3

Coop bedriver dagligvaruhandel inom butikskedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära, Coop Bygg samt Mataffären.se och Daglivs. Se även www.coop.se

3