Coop återkallar Änglamark linfrö

Coop återkallar Änglamark linfrö, 400 gram, med bäst före-datum 25-01-2022. Anledningen är att bekämpningsmedelsrester av ämnet etylenoxid har upptäckts.

Leverantören har informerat Coop om att produkten har konstaterats innehålla rester av bekämpningsmedlet etylenoxid, som är en otillåten substans i livsmedel inom EU. Som en försiktighetsåtgärd väljer Coop att återkalla samtliga förpackningar med aktuellt bäst före-datum.

Coop tar händelsen på stort allvar och undersöker tillsammans med leverantören det inträffade. Rester av bekämpningsmedel ska inte förekomma i Änglamarks produkter.

Vid återkallelsen stoppas produkten i kassan och är inte möjlig att köpa. Konsumenter som köpt Änglamark linfrö, 400 gram med ovan bäst-före-datum uppmanas lämna tillbaka produkten i Coops butiker och få pengarna tillbaka. Coop beklagar det inträffade.

För mer information kontakta
Coops presstjänst: 010-743 13 13 eller media@coop.se