Centrala förhandlingar mellan Coop och Handels avslutade

Idag avslutades de centrala fackliga förhandlingarna med Handelsanställdas Förbund gällande nya logistikstrukturen för Coop i Sverige. Resultatet av förhandlingarna innebär att Coop med full kraft kan gå vidare och under perioden 2009-2012 bygga en modern, flexibel logistiklösning som blir branschledande i svensk dagligvaruhandel .

– Nu är den nödvändiga strukturförändringen förhandlad, den innebär att vi med kraft kan fullfölja arbetet med den nya logistiklösningen, säger Fredrik Persson vd på Coop Logistik.
Parterna har bland annat kommit överens om maxnivå för nyttjande av extern bemanning på tio procent per terminal. Vidare finns en överenskommelse om att logistikdelen inom Non¬-food verksamheten inte kommer att läggas ut på entreprenad utan drivas kvar i egen regi.

– Dialogen med facket har varit bra, men synen på ökade inslag av samarbete med externa partners för drift av delar av verksamheten på terminal har delvis skilt sig åt. Att driva Non-food verksamheten i egen regi kommer att ställa stora krav på organisationen för att nå de tuffa mål som vi behöver nå för att skapa ett långsiktigt lönsamt företag, säger Fredrik Persson, vd Coop Logistik.
För att underlätta för de som friställs genom strukturförändringen har parterna också kommit överens om ett omställningspaket som syftar till att på bästa sätt bidra till att hjälpa övertaliga medarbetare att komma i ny sysselsättning.

Fakta Coops nya logistikstruktur Den nya logistiklösningen innebär: -Varuflöden styrs om och koncentreras till terminalerna i Bro och Västerås samt ytterligare en terminal för hantering av frysta varor, vars placering ännu inte är bestämd.
-En ökning av antalet omlastningsterminaler, vilket innebär nyetablering på 5 orter samt omstrukturering av befintliga terminaler i Luleå, Umeå, Växjö och Malmö.
-Ökade inslag av samarbete med externa partners för drift av terminaler.
– Optimering av transporter för högre flexibilitet och effektivitet.
-Minskad miljöpåverkan genom en tåglösning som kommer att fungera som pulsåder i varuflödet.

För ytterligare information kontakta Weronica Nilsson, informationsansvarig Coop Logistik, tfn: 0704- 92 58 41