Bra Mat Hemma expandererar! Leveranser över hela Värmland.

Bra Mat Hemma expandererar! Leveranser över hela Värmland.

E-handelsföretaget Bra Mat Hemma, som ägs av Konsum Värmland och Wingefors Invest, flyttade för fem år sedan verksamheten från Örebro till Karlstad. Sedan dess har man successivt utökat verksamheten och i dag levererar man färdiga matkassar till både Närke och Stockholm och till vissa av Konsum Värmlands butiker. Nu utökar man verksamheten ytterligare genom att erbjuda leveranser till samtliga butiker inom Konsum Värmland.

– Med tanke på att Konsum är representerade i samtliga av Värmlands kommuner så kommer vi att få en för branschen unik täckning i både storstad och glesbygd, säger Karin Edner, som är VD för Bra Mat Hemma.

Bassortiment & matinspiration

Förutom färdiga matkassar erbjuder Bra Mat Hemma även ett sortiment med de vanligaste basvarorna, som även de kommer att bli beställningsbara till Konsum Värmlands samtliga butiker.

– Nu behöver man inte längre bo i storstad för att kunna beställa mat från nätet, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander. Tack vare Bra Mat Hemma kan vi istället erbjuda denna service från Björneborg i söder till Sysslebäck i norr.

Räknar med en ökning

Tack vare utökningen räknar man med en tillväxt. Något kommer att stärka företaget inför framtiden.

– Det har varit en fantastisk resa som vi gjort inom Bra Mat Hemma under de senaste åren. Det är ett privilegium att jobba med matkassen och medverka till att folk lagar ordentlig mat även i vardagen. Så länge det finns råvaror hemma går det i princip lika enkelt och snabbt att laga bra mat hemma som att ställa sig i snabbmatskön, avslutar Karin Edner.

För ytterligare fakta; Se gärna; www.bramathemma.se eller www.konsumvarmland.se

För ytterligare information, Kontakta; Karin Edner, VD Bra Mat Hemma, tfn: 072-554 26 66 eller Klas Olsson, kommunikationschef Konsum Värmland, tfn; 010-410 81 02