Avveckling av XL-Mat i Charlottenberg Konsum Värmland koncentrerar gränshandeln i Charlottenberg

Konsum Värmland avvecklar XL-Mat i Charlottenberg. Med detta vill man koncentrera livsmedelsförsäljningen till nyöppnade MaxiMat i Charlottenbergs Shoppingcenter, och till Konsumbutiken i centrala Charlottenberg. Nu undersöker man istället möjligheten att utveckla handeln på Tallmoområdet inom andra branscher.

2004 öppnade Konsum Värmlands dotterföretag XL-mat vid Tallmoområdet i Charlottenberg. Man ställde om till livsmedelshandel med inriktning på den norska marknaden, efter att tidigare bedrivit annan verksamhet i samma lokaler. Sedan dess har det hänt oerhört mycket på marknaden. Under 2005 upprustade man Konsum Charlottenberg, och därefter har ett helt nytt shoppingcenter öppnats, där föreningen driver den största butiken, via dotterföretaget MaxiMat. – Marknaden förändras snabbt, och det gäller hela tiden att vi anpassar oss till nya förutsättningar. Inledningsvis betydde XL-Mat i Charlotteberg mycket för oss, men nu väljer vi att koncentrera livsmedelshandeln till två butiker. Vi har dessutom haft en mycket lyckad start för MaxiMat i Charlottenberg och butiken i centrum fungerar utmärkt, säger Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson. – Vi kommer nu att undersöka möjligheten att utveckla handeln på Tallmoområdet inom andra branscher. Exakt vad det kommer att bli är i dagsläget inte klart. Men vi tittar på områden inom den så kallade sällanköpshandeln.

Varselperiod på två månader
Med anledning av avvecklingen av XL-Mat kommer 14 personer att varslas i Charlottenberg. Hur många och vilka som till sist kommer att beröras kommer att fastställas vid fackliga förhandlingar som äger rum inom varselperioden som är två månader. – Vi är medvetna om att ett varsel skapar både osäkerhet och oro på en arbetsplats. Men vi har ett mycket gott samarbete med facket och vår gemensamma ambition är att erbjuda samtliga varslade så bra lösningar som möjligt. Det kan handla om naturlig avgång, utbildning eller erbjudanden om andra arbetsuppgifter, inom eller utanför föreningen. På sikt är vi i behov av många kompetenta medarbetare då föreningens offensiva investeringsstrategi fortsätter över hela landskapet, avslutar Klas Olsson.

För ytterligare information kontakta; Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-22 01 02, 070-601 71 52 eller ombudsmannen på Handelsanställdas Förbund Anita Bränne tfn; 054-22 07 80, eller 070-699 49 88

Konsum Värmland, med huvudkontor och styrelse i Karlstad, bedriver verksamhet i ett 80 –tal försäljningsställen med olika profiler och inriktningar över hela landskapet. Dotterföretaget Pekås verkar inom lågprissektorn med nio butiker samt XL-Mat och MaxiMat, i Töcksfors och Charlottenberg, med inriktning mot Norgehandeln. Föreningen är unik såtillvida att man också driver en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Föreningen ägs av sina cirka 127 000 medlemmar och har cirka 1 700 årsanställda. Nettoomsättningen uppgick till 2,9 miljarder kronor (31/12 2005). Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket offensivt och expansivt skede.