Avveckling av Affection/Mansion i Töcksfors och Charlottenberg

Konsum Värmland avvecklar två av sina tio fackhandelsbutiker; Affection/Mansion i Töcksfors och Charlottenberg. Anledningen är en ökande konkurrens med en vikande lönsamhet som följd.

Konsum Värmland driver tio fackhandelsbutiker runt om i Värmland i profilerna Affection Kosmetik och Mansion Kök & Present. Nu har man beslutat att avveckla två av dessa, där en är belägen i Töcksfors Shoppingcenter och den andra i Charlottenberg Shoppingcenter. De aktuella butikerna drivs som så kallade kombinationsbutiker vilket innebär att de erbjuder ett sortiment från bägge profilerna.

  • Konkurrensen inom gränshandeln för dessa varugrupper har hårdnat under de senaste åren, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander.  Tyvärr har vi därför fått lönsamhetsproblem för Affection och Mansion i Töcksfors och Charlottenberg.

Bra lönsamhet i övriga butiker
Efter försäljningen av Domus Optik och den planerade avvecklingen i Töcksfors och Charlottenberg ser man ljust på framtiden för de övriga fackhandelsbutikerna.

  • Vi har en positiv försäljningsutveckling och en bra lönsamhet för de övriga fackhandelsbutikerna. Dom är mycket välskötta och vi tror på varumärket Affection och Mansion, avslutar Tomas Sjölander.

De bägge butikerna sysselsätter åtta personer. Hur många som till sist kommer att beröras fastställs i samband med fackliga förhandlingar.

Ytterligare fakta; Affection/Mansion i Töcksfors är beläget i Töcksfors Shoppingcenter och ha en totalyta på 452 kvm. Affection/Mansion i Charlottenberg är beläget i Charlottenbergs köpcenter och har en totalyta på 450 kvm.

 

Se gärna; www.mansionpresent.sewww.affectionkosmetik.se eller www.konsumvarmland.se

 

För ytterligare information, kontakta Klas Olsson, kommunikationschef Konsum Värmland. Tfn; 010-410 81 02