Avsiktsförklaring mellan Konsum Värmland och Hemgården säkerställer Nästgårds Charkprodukter i Värmland

Avsiktsförklaring mellan Konsum Värmland och Hemgården säkerställer Nästgårds Charkprodukter i Värmland

I samband med att Konsum Värmland i slutet av september avvecklar sin charkproduktion i Karlstad har man nu upprättat en avsiktsförklaring med Hemgården i Norra Råda. Detta innebär att Hemgården, på Konsum Värmlands uppdrag, ska fortsätta att tillverka Nästgårds charkprodukter. För Hemgårdens del innebär det att utbyggnadsplanerna i Norra Råda utökas samtidigt som det blir aktuellt med nyanställningar.

 • Lokala produkter är och förblir viktigt, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander. Vi ser mycket positivt på avsiktsförklaringen som innebär att vi fortsatt kan erbjuda våra kunder och medlemmar lokalt producerade charkvaror under varumärket Nästgårds.

Ett tiotal charkprodukter
Den inledande avsiktsförklaringen handlar om ett tiotal av de största charkprodukterna såsom Falukorv, Hackkorv och Grillkorv. Uppdraget från Konsum Värmlands sida innebär också att Hemgården strikt kommer att hålla sig till den receptur som gjort Nästgårds charkprodukter så uppskattade och efterfrågade bland Konsum Värmlands kunder och medlemmar.

 • Vi är glada över att få möjlighet att tillverka direkt åt Konsum Värmland, säger Torbjörn Andersson, som är VD för Hemgården. Vi kommer inte att lämna något åt slumpen för att se till att Nästgårds charkprodukter även i framtiden kommer att hålla samma höga kvalitet som de alltid har gjort.

Hemgården behöver bygga ut och nyanställa
Avsiktsförklaringen med Konsum Värmland påskyndar och utökar Hemgårdens nuvarande planer på utbyggnad av anläggningen i Norra Råda. Fram tills att utbyggnaden står klar har man för avsikt att tillfälligt hyra in sig i Konsum Värmlands lokaler på Orrholmen i Karlstad.  Beroende på framtida volymer har också Hemgården aviserat behovet av att nyanställa 10 – 15 personer.

 • Vi räknar med att avsiktsförklaringen kommer att bli till ett avtal inom kort där vi konkretiserar ännu mer detaljer, säger Torbjörn Andersson.

Sedan i oktober 2016 är det G Möller AB som är ägare av Hemgården.

 • Även vi som är relativt nya ägare välkomnar samarbetet med Konsum Värmland. Hemgårdens genuina charkkompetens och lokala prägel kommer väl till pass, avslutar Johan Svensson som är VD för G Möller.

För ytterligare fakta, se gärna www.konsumvarmland.se eller www.augustlarsson.se

För ytterligare information, kontakta Hemgårdens VD Torbjörn Andersson, tfn; 070-536 54 02, Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02

 • Coop etablerar ny butik i Svedala under 2023

  Coop etablerar ny butik i Svedala under 2023

  Coop Syd kommer att etablera en ny Stora Coop i Svedala i Skåne. Bygget pågår för fullt med målsättningen att inviga butiken under första halvan av 2023.  Coop Syd AB har tecknat ett tioå...
  Läs mer
 • Premiär för Stockholms första dygnet-runt-öppna och helt obemannade livsmedelsbutik

  Premiär för Stockholms första dygnet-runt-öppna och helt obemannade livsmedelsbutik

  Nya Coop Mini i Täby Park är Stockholms första dygnet-runt-öppna och helt obemannade livsmedelsbutik. Med hjälp av Coops mobilapp Scan & Pay låser kunden själv upp butiken, scannar sina varor, betalar och går ut. Butiken innehåller flera hundra torra, kylda och frysta varor och tycker man att något saknas, beställs det enkelt online på coop.se och hämtas i skåpet utanför butiken.
  Läs mer