Årets konsumentinsikter i Coop-rapporten 2008: Lokalproducerat och ekologiskt högintressant, men utbudet är för litet

Dagens konsumenter vill handla mer ekologisk och lokalproducerad mat, men ett begränsat utbud är fortfarande ett hinder. De ställer krav och vill ta hänsyn till miljö och att varorna är producerade på ett just sätt. Det är några av de konsumentinsikter som finns i Coop-rapporten 2008 som Coop presenterar idag. Rapporten som gjorts för andra året i rad bygger på en av Sveriges största konsumentundersökningar där 26 000 medlemmar inom konsumentkooperationen fått berätta om hur de ser på konsumtion och matvanor med fokus på hälsa, ekologi och vardagssolidaritet.

2008-års Coop-rapport visar på medvetna konsumenter som vill ha tips, inspiration och tydliga märkningar. Samtidigt vill de använda sin konsumentmakt och göra kloka val som medför ett bättre liv för sig själva, sina medmänniskor och miljön. Rapporten bygger på resultat från ett antal undersökningar som genomförts via Coops Medlemspanel mellan januari och juni 2008.

– Medlemspanelen är ett viktigt instrument för oss att bättre förstå våra kunders krav och behov. Medlemmarnas synpunkter som presenteras i Coop-rapporten är ett viktigt underlag i vårt utvecklingsarbete mot bättre butiker, bättre erbjudanden samt ett större ekologiskt, hälsosamt och rättvisemärkt sortiment, säger Karl Wistrand, vd för Coop i Sverige.

Årets rapport visar att hälsa är ett prioriterat område för konsumenterna. Många ser lösningen till sund och hälsosam mat i lokalproducerade livsmedel. Konsumenterna vill veta vad maten innehåller och var och hur en produkt är producerad. Ofta värdesätts lokalproducerade varor framför ekologiska och nyckelhålsmärkta.

Coop-rapporten visar vidare att de flesta vill göra något för miljön. Det populäraste är att sopsortera, använda lågenergilampor, byta flaskvatten mot kranvatten och slänga mindre mat. Däremot är de svaranden inte villiga att sluta med utrikes flygresor eller att byta ut köttet mot baljväxter. Rapporten visar också att ett större utbud av miljövänliga varor skulle få 70 procent av de svarande att köpa mer ekologiskt. De mest prioriterade varorna att köpa ekologiskt är grönsaker, frukt, och fågel. Först på fjärde plats kommer mjölk.

– Det är tydligt att dagens konsument är medveten och ställer krav. Därför har vi på Coop tagit fram Sveriges största ekologiska och rättvisemärkta sortiment. Det aktiva ställningstagandet för miljö och solidaritet är en del av Coops identitet som vi delar med den moderne konsumenten. Vi har nu också ett nytt regionalt samarbete med LRF för att utöka sortimentet av lokalproducerad mat, säger Karl Wistrand.

Fakta ur och om Coop-rapporten 2008:

Utvalda siffror från rapporten: 76 procent säger att de absolut vill handla mer ekologiskt.
78 procent säger sig vara beredda att sänka sin levnadsstandard för en bättre miljö.
54 procent tror att de kommer att minska sitt intag av snabbmat i framtiden.
62 procent önskar att deras barn åt mer grönsaker.
95 procent anser att Kravmärkningen är trovärdig 65 procent av familjerna äter middag tillsammans veckans alla dagar.
12 procent av de vuxna äter sällan eller aldrig frukt.
14 procent föredrar grönsaksdipp till helgmyset 66 procent av mammorna står för maten under veckodagarna.
22 procent tycker att deras barn borde äta mindre chips och ostbågar.

Om undersökningen Coop-rapporten bygger på resultaten från ett antal webbaserade medlemsundersökningar som genomförts på www.coop.se mellan januari och juni 2008. Undersökningarna var öppna för konsumentkooperationens medlemmar och totalt inkom 26 000 svar. Av de svarande var 21 procent 39 år eller yngre; 32 procent var mellan 40 och 54 år; 29 procent var mellan 55 och 64 år och 18 procent var 65 år eller äldre. 70 procent av de svarande var kvinnor. Rapporten innehåller också resultat från en Synovate-undersökning som Coop genomförde bland 20-30 åringar under försommaren 2008.

Hela Coop-rapporten finns på www.coop.se samt som bifogad PDF.

För mer information: Magnus Frisk, informationschef Coop, telefon 08-743 20 11, eller Coops pressjour tel 08-743 23 33

 • Coop sätter nya klimatmål – ska även påverka leverantörer

  Coop tar nästa steg i arbetet med att minska klimatutsläppen. Med nya klimatmål ska utsläppen från Coops egen verksamhet minska och dessutom sätter Coop tydligare klimatkrav på sina leverantörer.  
  Läs mer
 • Coop och HKScan satsar på unga nötköttsproducenter

  Coop och HKScan satsar på unga nötköttsproducenter

  HKScan och Coop tror på svenskt lantbruk som en framtidsbransch och vill värna de viktiga värden som det svenska lantbruket står för. Vi tror att hållbarhet, djuromsorg och bidrag till biologisk mångfald kommer att bli ännu mer centrala värden framöver. Vi tror att efterfrågan på svenskt kött kommer att öka och vill säkra framtidens produktion och tillgång. Dessutom ser vi en möjlighet att bidra till att stötta generationsskiftet inom det svenska lantbruket.
  Läs mer