Abonnemang på middagar med lokal prägel Wingefors Invest säljer 51 % av aktierna i företaget Bra Mat Hemma till Konsum Värmland

Konsum Värmland och Wingefors Invest inleder ett djupgående samarbete. Wingefors Invest överlåter 51 % av aktierna i e-handelsföretaget Bra Mat Hemma till Konsum Värmland. Förvärvet innebär att värmlänningarna innan årsskiftet erbjuds möjlighet att prenumerera på veckans middagar, med stort inslag av lokala råvaror, för leverans direkt till hemmet eller den lokala butiken. I samband med förvärvet avser Bra Mat Hemma att flytta verksamheten från Örebro till Karlstad.

bra-mat-hemma-600

Foto; från vänster; Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson, VDn för Bra Mat Hemma, Karin Trautman och ägaren och grundaren till Wingefors Invest Lars Wingefors.

– Genom samarbetet med Wingefors Invest vill vi på allvar etablera oss på den expanderande marknaden för färdigpaketerade middagslösningar, men ändå behålla ett brett utbud av lokalt producerade varor, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson. Kombinationen med den erfarenhet som Bra Mat Hemma besitter av den speciella e-handelsbranschen, med vår lokala livsmedelsindustri och färdiga logistikapparat, innebär att vi tillsammans kommer att kunna erbjuda alla värmlänningar marknadens mest kvalitativa och flexibla matkasseerbjudande.

Färdiga middagslösningar, obruten kylkedja och lokala råvaror 

Bra Mat Hemma bildades 2009, och året efter gick Wingefors Invest in som huvudägare, och idag har man fyra anställda med kundkretsen uppbyggd runt Örebrotrakten. Affärsidén är att man erbjuder kunden, via nätet, prenumerera på veckans middagar och få leverans hem till dörren. Allt är förberett med råvaror, recept, uppvägning och mycket annat.

– Bra Mat Hemma har på relativt kort tid byggt upp en trogen kundkrets runt Örebro, säger ägaren och grundaren av Wingefors Invest, Lars Wingefors. Genom samarbetet med Konsum Värmland kommer vi åt en ny och spännande marknad. Vi kommer också att erbjuda fortsatt hög matkvalitet med en obruten kylkedja, som förstärks med tillgången till en av marknadens bredaste utbud av lokalt producerade varor. Konsum Värmlands livsmedelsindustri och transportcentral medför också korta transporter och en effektiv logistikhantering.

Start under hösten
Bra Mat Hemma har för avsikt att flytta verksamheten från Örebro till Karlstad. Under hösten kommer man, förutom den tidigare kundkretsen i Örebro, att erbjuda kunder inom Karlstad-, och Hammaröområdet sina tjänster, därefter räknar man med att nå ut över hela Värmland.

– Jag och mina medarbetare ser verkligen fram mot samarbetet med Konsum Värmland, säger Karin Trautman, som är VD för Bra Mat Hemma. Vi är övertygade om att vi kommer att hitta många nya kunder, samtidigt som vi törs utlova en fortsatt hög service till våra trogna kunder i Örebro. Det första vi har att ta tag i är att leta lämpliga lokaler i Karlstadstrakten.

– Vi ser samarbetet med Wingefors Invest och Bra Mat Hemma som ett steg i vidareutveckling av Konsum Värmland och av Värmland som ett matlandskap, avslutar Steve Fredriksson.

För ytterligare fakta, se; www.bramathemma.se, www.wingeforsinvest.se   www.konsumvarmland.se
För ytterligare information, kontakta; Karin Trautman, VD för Bra Mat Hemma, 070- 8748363 eller Klas Olsson, informationschef Konsum Värmland, 070-6017152