1999 var ett händelserikt år för Konsum Värmland 98 156 medlemmar delar på 20 miljoner i premier och 27 miljoner i återbäring!

* Sällan har ett år varit så fullt av förändring och förnyelse som 1999. Investeringsnivån uppgick till hela 45 Mkr. Visst har vi drabbats av motgångar också. Jag tänker då närmast på Domusbranden. Men den till trots kan vi dela ut både återbäring och premier till medlemmarna. Det är något som är unikt i branschen, säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson.

Det största orosmomentet inom detaljhandeln är den negativa befolkningsutvecklingen som, bara på en tvåårsperiod, uppgått till 3500 personer. Detta innebär ett marknadsbortfall på dagligvaror på drygt 51 Mkr. Konkurrenssituationen blir också allt mer påtaglig. ICA har inlett samarbete med internationella Ahold och D&D har inlett ett nordiskt samarbete och börsintroducerats.
* Våra konkurrenter får därmed tillgång till ett betydligt större kapitalinflöde. Därför är ökad konsolidering en viktig framtidsstrategi för oss, säger Leif Olsson.

Ökad omsättning – trots Domusbranden
Branden i Domus Karlstad innebar ett omsättningsbortfall på cirka 33 Mkr. Den till trots uppgick den totala omsättningen för 1999 till 2,8 miljarder kronor, vilket är en ökning mot föregående år på 158 Mkr eller 5,98 procent.

* Även om Domusbranden innebar ett avbräck pekar den positiva omsättningsutvecklingen på att vi stärkt vår marknadsposition ytterligare.

Bildat koncern
I slutet på året övergick Konsum Värmland till att vara koncern. Med detta menas att Konsum Värmland bildat åtta kommanditbolag som består av föreningens ca 60 fastigheter. Även lågpriskedjan Pekås ingår numera som ett helägt dotterbolag till Konsum Värmland.

* Med tanke på övertagandet av Pekås och föreningens stora fastighetsinnehav är denna konstruktion mer anpassad till nya skattelagar- och regler och skapar därmed ekonomiska fördelar för Konsum Värmland. I sammanhanget är det värt att understryka att detta inte förändrar något i vårt ägarförhållande. Moderföreningen ägs till 100 procent av våra värmländska ägare.

Förbättrat resultat
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 237,6 Mkr. Ett resultat där man måste ta hänsyn till bl a jämförelsestörande poster, som främst har med koncernintern- och extern fastighetsförsäljning att göra, på sammanlagt 169, 6 Mkr. När man tagit hänsyn till dessa faktorer blir resultatet 68 Mkr att jämföra med 45 Mkr för 1998.

* Resultatförbättringen är nödvändig med tanke på vårt framtida konsolideringsbehov för att kunna fortsätta investera med egna medel på den värmländska marknaden.

Investeringar
Investeringarna under året har uppgått till 45 Mkr. De största posterna är vid DC-området, ny butik i Töcksfors, ombyggnader vid Obs! Bergvik samt utveckling inom IT-området. Samtliga investeringar har skett med egna medel.

* Vi måste fortsätta att förnya och utveckla oss. Inför framtiden kommer investeringsnivån att vara fortsatt offensiv.

98 150 medlemmar delar på 27 miljoner i återbäring och 20 miljoner i premier. Under 1999 har en rekordstor tillströmning av nya medlemmar skett. 8 692 personer har anmält medlemskap till en förening som sedan tidigare har en 80-procentig medlemstäckning. Totalt har Konsum Värmland idag 98 150 medlemmar.
* Medlemstillströmningen beror till stor del på vårt nya premieprogram. Under 1999 har våra medlemmar fått sig tillgodo premiecheckar för ett konsumentvärde som motsvarar 20 Mkr.

Utöver premieprogrammet delas 27 Mkr i form av återbäring tillbaka till medlemmarna. Detta motsvarar 1,3 procent på gjorda köp (1998; 2,1%).

* Visserligen är den procentuella återbäringsnivån sänkt, men kombinationen med återbäring och premier gör oss unika på dagligvarumarknaden.

* Vi har bestämt oss för att värmlänningar kan vara framgångsrika helt på egen kraft. Den framtida utvecklingen ska vara vår egen. Vi ska inte vara i händerna på någon utomstående – vare sig banker eller huvudkontor i Stockholm, Bryssel eller London. Det kräver kapital. Och 1999 års resultat innebär att vi kan konsolidera oss för framtida investeringar. Med en stark tro på vår förening och våra idéer ser jag det nya millenniet an med tillförsikt, avslutar Leif Olsson

För ytterligare information kontakta
VD Leif Olsson 054-220100
Klas Olsson 070-6017152

 • Coop etablerar ny butik i Svedala under 2023

  Coop etablerar ny butik i Svedala under 2023

  Coop Syd kommer att etablera en ny Stora Coop i Svedala i Skåne. Bygget pågår för fullt med målsättningen att inviga butiken under första halvan av 2023.  Coop Syd AB har tecknat ett tioå...
  Läs mer
 • Premiär för Stockholms första dygnet-runt-öppna och helt obemannade livsmedelsbutik

  Premiär för Stockholms första dygnet-runt-öppna och helt obemannade livsmedelsbutik

  Nya Coop Mini i Täby Park är Stockholms första dygnet-runt-öppna och helt obemannade livsmedelsbutik. Med hjälp av Coops mobilapp Scan & Pay låser kunden själv upp butiken, scannar sina varor, betalar och går ut. Butiken innehåller flera hundra torra, kylda och frysta varor och tycker man att något saknas, beställs det enkelt online på coop.se och hämtas i skåpet utanför butiken.
  Läs mer