160 personer varslas om uppsägning. Konsum Värmland effektiviserar administrationen samt lager- och logistikfunktionen i Karlstad.

Konsum Värmlands förvaltningsråd beslutade i går att varsla 160 personer vid Distributionscentralen på Orrholmen i Karlstad. Varslet berör samtliga kollektivanställda inom lager- och tranportfunktionen och samtliga tjänstemän på Distributionscentralen och huvudkontoret. De kollektivanställda medarbetarna vid Konsum Värmland Bageri och Värmlandschark berörs inte då produktionsverksamheten ska fortsätta.

Bakgrunden till beslutet är att man har för avsikt att samordna lager- och logistikverksamheten med Coop Sverige Logistik samtidigt som den totala administrationen ska rationaliseras.  Man har också aviserat att man vill lämna det 57 000 kvm stora och värdefulla området på Orrholmen i centrala Karlstad som istället ska användas på ett för föreningen mer ändamålsenligt sätt.

 • Vi styr själva över vårt sortiment men tillsammans men Coop Sverige Logistik blir vi effektivare i den totala varuhanteringen. Beslutet ökar möjligheterna att redovisa ett positivt rörelseresultat men tyvärr får det konsekvenser för ett antal av våra duktiga medarbetare, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander.
 • Vi har haft en lång process med de fackliga parterna och en arbetstagarkonsult har varit delaktig. Övergripande hade vi en gemensam syn om många nödvändiga åtgärder samtidigt som processen resulterade i att vi ska vara aktiva i upphandlingen tillsammans med Coop Sverige Logistik. Allt för att försöka behålla den kompentens som finns inom Konsum Värmlands logistikhantering.

Hur många som till sist kommer att beröras fastställs av förhandlingar under varseltiden som löper på sex månader. Idag sysselsätts cirka 340 personer på anläggningarna vid Orrholmen i Karlstad och totalt i Konsum Värmland 1 312.

Förändringar inom Mansion och Affection
Under gårdagen fattades också beslutet att flytta en av föreningens fackhandelsbutiker, Affection kosmetik i Mitt i City i centrala Karlstad till den nya gallerian i kvarteret Mercurius.  I samband med detta lämnar man också läget på Mitt i City för butiken Mansion kök och present.

 • Åtgärderna är den del i den förändringsplan som styrelsen lade fast redan 2014. Vi har bestämt oss för att skapa ett ekonomiskt livskraftigt Konsum Värmland långt in i 2020-talet, avslutar Tomas Sjölander.

För ytterligare fakta; Se gärna www.konsumvarmland.se och pressmeddelande daterat 2016-03-11; http://konsumvarmland.se/pressmeddelanden/enligt-styrelsens-strategi-for-2015-positivt-resultat-for-konsum-varmland/

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02. Facklig kontaktperson är Henrik Jonsson, Handels kollektiv lager, tfn; 070-508 05 06

 • Coop öppnar efterlängtad butik i Borstahusen

  Coop öppnar efterlängtad butik i Borstahusen

  Nu är det klart att Coop öppnar en ny butik i Borstahusen i nordvästra Landskrona. Butiken får ett attraktivt läge i den nya stadsdelen Norra Borstahusen och väntas bli ett välkommet tillskott i området. Den nya butiken planeras öppna under andra halvåret 2020.
  Läs mer
 • Coop gör comeback med ny stormarknad i Burlöv

  Coop gör comeback med ny stormarknad i Burlöv

  Vintern 2020 slås portarna upp till en ny Stora Coop vid infarten till Burlöv Center. Den nya butiken kommer att erbjuda ett brett sortiment av färskvaror samtidigt som nya innovativa sätt att handla mat på kommer att erbjudas. Stora Coop Burlöv får ett attraktivt läge samtidigt som den nya digitala kundens behov kommer att tillgodoses.
  Läs mer