Coop kommenterar

Juli 2017

Ekoeffektdomen

Coop är besvikna över Patent- och Marknadsdomstolens dom i målet om Ekoeffekten men har förståelse för att domstolen konstaterar att studien och underlaget var för litet.Läs mer