Ny undersökning visar: Ekologisk mat bidrar till att minska halten bekämpningsmedel i kroppen

Genom att äta ekologisk mat kan man minska halterna av bekämpningsmedel i kroppen. Det visar en undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort på uppdrag av Coop. I undersökningen deltog en familj med två vuxna och tre barn. Den största förändringen i halterna av bekämpningsmedel skedde hos familjens barn.

Undersökningen gjordes genom att en familj på fem personer enbart åt icke-ekologisk mat under en veckas tid och lämnade dagliga urinprov. I urinproverna hittades spår av åtta bekämpningsmedel från bland annat insektsmedel, svampmedel, ogräsmedel och tillväxtreglerande medel.

Därefter åt familjen enbart ekologisk mat i två veckor. De fortsatta dagliga urinproven visade att antalet och halten av bekämpningsmedel minskade i kroppen. Den största förändringen upptäcktes hos barnen.

– Det råder osäkerhet kring hur kombinationen av alla dessa bekämpningsmedel påverkar oss. Vi saknar fortfarande kunskap om den så kallade cocktail-effekten. Man vet att barn är särskilt utsatta för kemikaliepåverkan, säger Jörgen Magnér, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Coops avsikt med undersökningen var att ta reda på om en övergång från icke-ekologisk till ekologisk mat ger någon mätbar effekt av halten bekämpningsmedel i kroppen.

– Undersökningen visar att ditt val av mat har betydelse. Genom att välja ekologisk mat kan du minska halten av bekämpningsmedel i kroppen. Vi hoppas att vår undersökning bidrar till att fler gör medvetna val och inspirerar fler att pröva ekologiskt. Ekologi är en del av vårt hållbarhetsarbete och vi tänker fortsätta att vara ledande inom detta område, nu och i framtiden, säger Louise König, hållbarhetschef på Coop.

Före undersökningen åt familjen Palmberg nästan enbart icke-ekologiskt, idag äter de en mix av ekologiskt och icke-ekologiskt.

– Vi blev förvånade när vi insåg hur mycket bekämpningsmedel som vi får i oss genom maten. De här veckorna gjorde att vi blivit mer medvetna om vad vi äter. Nu blir det mycket mer ekologiskt här hemma, säger Anette Palmberg.

Mer information om undersökningen, en film om familjen Palmberg, och mer material om eko hittar du här: coop.se/ekoeffekten

För ytterligare information och kontakt med talespersoner:
Coops pressjour, 010-743 13 13

Bifogade dokument:
1) Bakgrundsinformation
2) Rapport av undersökningen, IVL Svenska Miljöinstitutet

Bifogade pressbilder:
1) Louise König, hållbarhetschef på Coop
2) Jörgen Magnér, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet
3) Anette Palmberg, mamma och deltagare i studien
4) Familjen Palmberg
5) Lillebror Charlie äter ekologiska köttbullar
6) Laboratorieanalyser, IVL Svenska miljöinstitutet