Ekoeffektdomen

Coop är besvikna över Patent- och Marknadsdomstolens dom i målet om Ekoeffekten men har förståelse för att domstolen konstaterar att studien och underlaget var för litet.

Coop anser också att det behövs fler studier i detta ämne och välkomnar mer omfattande forskning. Coop kommer inte att överklaga domen, då det inte bedöms möjligt att överpröva enstaka påståenden utan att samtidigt överklaga hela målet, för vilket utsikterna att nå framgång bedöms som små.